Back To Top

Välj ett av våra system

Juridiska anmärkningar

Webbplatsens ägarskap

Denna webbplats tillhör MANTION SAS, kapital € 7 200 000. 

Siret 582 821 823 00025
NAF 2572 ZRC Besançon
CCP Dijon 23016F
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 32 582 821 823.

Publiceringsansvarig: Denis Schnoebelen

MANTION SAS
7 rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON
Tel: +33 3 81 50 56 77 - Fax: +33 3 81 53 29 76
export@mantion.com

För mer information om denna webbplats eller dess innehåll, kontakta oss.

Produktion

Koredge
Rue du Bois de la Courbe - 25 870 Chatillon-le-Duc
Tel: +33 3 81 52 61 80

Värdskap

fcnet
6 rue Gérard Mantion - 25 000 Besançon
Tel: +33 3 81 48 09 09

Copyright

Innehållet omfattar den allmänna strukturen, texter, animerade eller andra bilder som finns på webbplatsen. MANTION SAS har designat denna webbplats för att presentera sin verksamhet och erbjuda kunderna ett nytt kommunikationsverktyg. Kopiering av hela eller delar av denna webbplats och dess innehåll är förbjudet och utgör en olaga efterbildning som sanktioneras genom artiklarna L335-2 och följande i den franska lagen om immaterialrätt. Innehållet får inte utnyttjas i kommersiellt syfte.

Reproduktion av innehållet

Nedladdning, reproduktion, kopiering, anpassning, översättning och / eller omvandling, antingen partiell eller fullständig eller överföring till en annan webbplats eller ett annat medium (papper, film...) är strängt förbjudet.

Personuppgifter

I enlighet med den franska lagen Informatique et Libertés (Informationsteknologi och friheter), som antogs den 6 januari 1978 och ändrades genom lagen 2004-801 av den 6 augusti 2004, upplyser vi dig om att alla personuppgifter som samlas in med detta formulär är avsedda endast för företaget MANTION SAS, vars huvudkontor är beläget 7 rue Gay Lussac ZI de Trépillot i 25000 BESANÇON, inskrivet i Handelsregistret i Besançon med numret B 582 821 823.

Enligt ovannämnda texter har du rätt att få tillgång till och korrigera uppgifter som gäller dig genom att vända dig till export@mantion.com

Du kan även, av rättmätiga skäl, motsätta dig behandling av data som gäller dig.

Dessa uppgifter används av MANTION för att informera dig om företagets verksamhet och presentera sina produkter och aktiviteter.

Kontakta Webmaster

Om du vill påpeka ett problem i webbplatsens funktion eller navigering på webbplatsen, eller kommentera innehållet, kan du kontakta oss.