ZARZĄD FIRMYMANTION JEST ZAANGAŻOWANY W ODPOWIEDZIALNOŚĆ
KORPORACYJNĄ

Wierny wartościom, które uczyniły firmę tym, czym jest dzisiaj  – odpowiedzialnym biznesem – ogólna polityka korporacyjna MANTION opiera się na:

 • Kompleksowa strategia jakości
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Podejście do zrównoważonego rozwoju

1. KOMPLEKSOWA STRATEGIA JAKOŚCI:

Firma MANTION dąży do zagwarantowania swoim klientom stałego poziomu jakości, zgodnego z oczekiwaniami rynku.
Aby to osiągnąć, wdrożyliśmy rygorystyczną politykę jakości:

 • Stosujemy się do licznych norm: EN 1527(2013)- PrNF
  P26-341 NF EN 12045
 • Posiadamy kilka certyfikatów: ISO 9001 (2015) i ISO
  14001 (2015)
 • Przeprowadzamy liczne testy naszych systemów, aby
  zapewnić, że są one gotowe do wprowadzenia na rynek.

MANTION wykorzystuje precyzyjne narzędzia do monitorowania
i pilnie słucha swoich klientów, aby śledzić i dostosowywać
się do oczekiwań rynku.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA:

Ponieważ głównym kapitałem firmy są ludzie, MANTION przywiązuje dużą wagę do ciągłego uznawania wartości swoich pracowników i pragnie, aby wizja ta była podzielana przez jej partnerów.

Wdrażanie tego podejścia obejmuje:

 • Brak dyskryminacji społecznej
 • aktywną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • jak najszerszy dostęp do szkoleń zawodowych.

Wdrażanie tych zobowiązań jest monitorowane przez
organy przedstawicielskie pracowników.

3. PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

MANTION nieustannie oddziałuje na swoje środowisko i w naturalny sposób angażuje się w zrównoważony rozwój, poważnie przyczyniając się do wysiłków na rzecz ochrony zasobów naturalnych planety i poprawy jakości życia.

W latach 2018-2020 cele MANTION to:

 • Zagwarantowanie naszym klientom szybszych realizacji zamówień
 • Skrócenie czasu wprowadzania danych
 • Standaryzacja danych
 • Zmniejszenie zużycia papieru, a tym samym ilości
  odpadów.

W ramach tej ogólnej polityki, MANTION opracował roczne plany działania określające cele ciągłego doskonalenia, które chce osiągnąć. MANTION przeznaczył znaczne środki na wdrożenie i zarządzanie tymi zasadami.
Polityki te są prowadzone i koordynowane przez Dyrektora ds. Jakości i Środowiska, który podlega bezpośrednio kierownictwu MANTION. Ponadto, MANTION aktywnie podnosi świadomość pracowników i partnerów, aby wzmocnić skuteczność tych polityk.